Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động

MÃ SẢN PHẨM: TD-687342032589
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
223,000 đ 383,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Đông Quan
Phân loại màu sắc: Dép lưới nhãn đỏ xanh, dép lưới nhãn đỏ xanh
Tổng trọng lượng: khoảng 500g
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động
Dép và dép chống tĩnh điện cho nam và nữ xưởng điện tử xưởng thanh lọc không bụi xưởng thanh lọc đáy mềm thoáng khí chống trơn trượt thực phẩm dày đáy giày bảo hiểm lao động

0966.889.186