Dép chống tĩnh điện chất liệu SPU bảo vệ ngón chân dép bảo hộ lao động đi trong nhà xưởng

MÃ SẢN PHẨM: TD-566841873583
Free Shipping
142,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
đen
màu xanh da trời
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: Đen Xanh
Giày: 36 38 40 42 44 46
Dép chống tĩnh điện chất liệu SPU bảo vệ ngón chân dép bảo hộ lao động đi trong nhà xưởng
Dép chống tĩnh điện chất liệu SPU bảo vệ ngón chân dép bảo hộ lao động đi trong nhà xưởng
Dép chống tĩnh điện chất liệu SPU bảo vệ ngón chân dép bảo hộ lao động đi trong nhà xưởng

0966.889.186