Chống tĩnh bụi sạch dép xưởng, bảo vệ ngón chân giày giày bảo vệ an toàn giày dép unisex màu đen và trắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-566841873583
142,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
đen
màu xanh da trời
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: Đen Xanh
Giày: 36 38 40 42 44 46
Chống tĩnh bụi sạch dép xưởng, bảo vệ ngón chân giày giày bảo vệ an toàn giày dép unisex màu đen và trắng
Chống tĩnh bụi sạch dép xưởng, bảo vệ ngón chân giày giày bảo vệ an toàn giày dép unisex màu đen và trắng
Chống tĩnh bụi sạch dép xưởng, bảo vệ ngón chân giày giày bảo vệ an toàn giày dép unisex màu đen và trắng

0966.889.186