Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-687504239545
150,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Ghi chú

Số lượng:
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Phân loại màu sắc: Dép [SPU cross surface] xanh lam, dép [SPU cross surface] đen, dép [2 lỗ] đen, dép [SPU sáu lỗ] xanh, dép [SPU sáu lỗ] đen, dép PVC
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện
Nhà máy điện tử chống tĩnh điện spu dép đế mềm chống bụi và khử mùi nam và nữ mùa hè không bụi nhà xưởng làm việc esd giày tĩnh điện

0966.889.186