Chống tĩnh điện PU dép dép màu đen chống tĩnh mềm phòng sạch chuyên dụng làm sạch và mặc thoải mái dày đáy PU

MÃ SẢN PHẨM: TD-543645532069
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
114,000 đ 214,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
cặp một màu đen từ giá vận chuyển 20,5
Đen 2-9 giá vận chuyển tăng gấp đôi 19,5
19 Đen 10 cặp giá vận chuyển
Đen 50 cặp từ giá vận chuyển 18,5
SPU đáy kéo đen
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Giày: 36 38 40 42 44 46
Phân loại màu: Đen 1 Gói đôi Giá 20,5 Đen 2-9 Gói đôi Giá 19,5 Đen 10 Gói đôi Giá 19 Đen 50 Gói đôi Giá 18,5 SPU Đáy đen kéo

0966.889.186