Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-684545405152
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
129,000 đ 229,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
48
Phân loại màu:
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46 48
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Đông Quan
Phân loại màu sắc: Dép quai tròn đen, dép viền tròn xanh, dép PVC mặt xanh, dép quai ngang màu đen, dép quai ngang màu xanh, dép quai ngang nhãn vàng đen, dép quai ngang nhãn vàng xanh, dép sáu lỗ đen, dép sáu lỗ xanh, dép sáu lỗ nhỏ màu đen, màu xanh lam Dép sáu lỗ nhỏ màu đen Dép PU đen Dép xanh nhãn đỏ
Tổng trọng lượng: khoảng 400 gram
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ
Dép spu chống tĩnh điện nhà máy điện tử không bụi nhà xưởng đặc biệt chất khử mùi nhựa pvc dày dặn đáy mềm chống trượt mẫu nam và nữ

0966.889.186