Dép chống tĩnh điện nam và nữ nhà xưởng sạch mùa hè mềm khử mùi phía dưới esd nhà máy điện tử thực phẩm đen spu giày tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-686336652616
Free Shipping
137,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Ghi chú

Số lượng:
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Phân loại màu sắc: Bắn 2 đôi trừ 3 tệ (tự động trừ), tự động trừ không bắn [xanh] dép nhãn vàng [đen] dép nhãn vàng [trắng] dép nhãn vàng, dép 6 lỗ màu xanh, đen 6- dép lỗ, dép PVC
Dép chống tĩnh điện nam và nữ nhà xưởng sạch mùa hè mềm khử mùi phía dưới esd nhà máy điện tử thực phẩm đen spu giày tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện nam và nữ nhà xưởng sạch mùa hè mềm khử mùi phía dưới esd nhà máy điện tử thực phẩm đen spu giày tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện nam và nữ nhà xưởng sạch mùa hè mềm khử mùi phía dưới esd nhà máy điện tử thực phẩm đen spu giày tĩnh điện

0966.889.186