Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-684193877450
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
129,000 đ 289,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu sắc: Loại X màu xanh lam [dép SPU] * quá nhỏ từ một đến hai thước, loại X màu đen [dép SPU] * quá nhỏ từ một đến hai thước, màu xanh lam sáu lỗ [dép SPU] * quá nhỏ từ một đến hai thước, màu đen 6 lỗ 【dép SPU】 * một đến hai thước quá nhỏ màu xanh lam 【Dép PVC】 * một đến hai thước quá nhỏ
Tổng trọng lượng: 0,5
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ
Dép chống tĩnh điện Làm việc bằng nhựa SPU Giày đế mềm Dép PVC Nhà máy điện tử Xưởng không bụi Giày lao động nam và nữ

0966.889.186