giày chống tĩnh bụi giày bảo vệ sạch thở giày lưới vải, thực phẩm và thoải mái PU vận chuyển đáy mềm

MÃ SẢN PHẨM: TD-544828219416
153,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
giày chống tĩnh bụi giày bảo vệ sạch thở giày lưới vải, thực phẩm và thoải mái PU vận chuyển đáy mềm
giày chống tĩnh bụi giày bảo vệ sạch thở giày lưới vải, thực phẩm và thoải mái PU vận chuyển đáy mềm
giày chống tĩnh bụi giày bảo vệ sạch thở giày lưới vải, thực phẩm và thoải mái PU vận chuyển đáy mềm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Pin Sai Wo
Chất liệu: đáy PU / PVC
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: Trắng (Mạng da PVC) Trắng (Mạng giống PU Phần mềm) Màu xanh lam (Mạng giống PU Phần mềm)

0966.889.186