Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC

MÃ SẢN PHẨM: TD-676466298739
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
142,000 đ 244,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu sắc: dép chống tĩnh điện SPU xanh, dép chống tĩnh điện SPU đen, dép bốn lỗ Baotou màu xanh, dép bốn lỗ Baotou đen, dép bốn lỗ Baotou màu trắng, dép chống tĩnh điện màu xanh
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC
Dép chống tĩnh điện PU dày đế mềm chống trượt chống trượt mùa hè nam xưởng điện tử không bám bụi giày làm việc thoải mái PVC

0966.889.186